VMware vCenter - platforma pentru gestionarea mediilor VMware.


VMware vCenter asigură o  platformă centralizată, scalată şi extensibilă pentru gestionarea pro-activă a mediilor VMware. Ca una dintre cele mai comune, care se bazează  pe acest tip de metode de soluţionare, permite controlul central și vizualizarea pe toate nivelele infrastructurii. Administrarea se referă atât la host-urile fizice cât şi la maşinile virtuale. Printre funcționalităţile disponibile, merită să acordaţi atenţie, de asemenea, unificării şi simplificării modului de configurare.

Controlul centralizat este posibil de oriunde din lume. vCenter permite conectarea fără a fi nevoie de autentificări repetate. Alocarea utilizatorilor la roluri atribuite permite  restricționarea accesului la toate resursele a mașinilor virtuale și crearea de funcții personalizate.

În domeniul gestionării, soluţia  vCenter face posibilă alocarea resurselor procesorului și a memoriei la mașinile virtuale care funcţionează pe aceleași servere fizice. Poate fi modificată în timpul funcționării.

Arhitectura deschisa permite integrarea cu alte dispozitive și aplicații. Deservirea nu provoacă probleme și este intuitivă. Monitorizarea infrastructurii permite la o reacţie rapidă. Datorită ofertei bogatre de produse VMware este posibilă extinderea funcţionalităţii cu noi opţiuni.

Cele mai noi tehnologii folosite în cadrul acestei soluţii permit o funcţionare eficientă şi eficace.  Optimizarea pro-activă asigură utilizarea la maximum a resurselor disponibile și utilizarea funcției pe deplin adaptate la nevoile și așteptările utilizatorilor.

vCenter


VMware Fusion